O Zotavení

Zotavení je všudy přítomné a pro každého. Každý člověk se ve svém životě z něčeho zotavuje, nebo zotavoval. Zotavení z duševního onemocnění znamená, že nalezneme znovu naději a víru ve smysluplný život navzdory limitům, které nemoc přinesla.

Slovy profesora Anthonyho z Bostonské univerzity je zotavení. „hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná.“

Koprodukce / Spolutvoření

Škola zotavení je společným dílem.S lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, vytváříme témata pro kurzy a workshopy. Společně se zaměřujeme na ty oblasti života, které je potřeba zotavit. Lidé s vlastní zkušeností jsou zásadními pilíři Školy zotavení.

Komunita

Cílem této online podoby je dostat se i mezi laickou veřejnost, k těm, kteří nemají duševní onemocnění, ale zažili jaké to je, když bolí duše a potřebovali by podpořit v nějaké životní oblasti. Také chceme ukázat, jaké to je, žít život s (ne)mocnou duší.

Zotavení ve všech aspektech života

Důležitým principem je, aby zotavení bylo všudy přítomné, tudíž ve všech oblastech v životě člověka. Zotavení nabízí naději, víru v to, že se člověk může vzpamatovat i z velmi těžkých ran. V rámci aktivit Školy zotavení se proto věnujeme všem oblastem v životě člověka. K nim patří i vztahy, ať už partnerské, či rodinné, zaměstnání, sebevědomí… Zaměřujeme se na silné stránky jedince a vyvinout u něj jeho vlastní strategie pro to, aby se zotavil.

Otevřenost a progresivita

Škola zotavení je pro každého, koho se dané téma týká. Nejedná se o klasickou školu, jak ji známe, ani o nový způsob léčby. Jde o podporu, doplněk stávající péče, který podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení. Poskytujeme lidem co nejvíce zdrojů, informací, nové způsoby chování a nové sociální dovednosti, které jim pomohou na jejich cestě zotavení.

Smysluplné životní role

Prostřednictvím kurzů, workshopů pomáháme lidem s duševním onemocněním získat nové role, než roli pacienta. Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk na světě má své jedinečné místo.

Přidejte se do Školy zotavení!

Ve Škole zotavení vám pomůžeme překonat překážky, které vám brání žít kvalitní život. Poskytujeme podporu, dovednosti a informace, které využijete při své cestě k zotavení.