Kdo jsme

Jsme lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním (tzv. peer konzultanti) sociální pracovníci a psychologové z organizace Práh Jižní Morava, z. ú. Své znalosti jsme získali jak z vlastních zkušeností, tak od dalších odborníků v Česku i v zahraničí. Společně máme více než 20 let zkušeností s podporou lidí na cestě k jejich zotavení.

PhDr. Marie Zimmermannová

Marie pracuje v Prahu jižní Morava, z. ú. jako odborný garant služeb. Marie je vystudovaný etik, sociální pracovník, absolvovala výcvik v koučinku a řadu dalších kurzů a kratších výcviků. Působí jako kouč, vysokoškolský pedagog, lektor. Momentálně se podílí na reformě psychiatrické péče v ČR v roli metodika multidisciplinarity pro JMK, kde se zaměřuje především na formování péče dětí a mladých lidí s duševním onemocněním a jeho riziku vzniku. Tvořila a následně i při realizaci garantovala řadu projektů zaměřených na formování péče lidí s duševním onemocněním v JMK, které realizoval Práh. 

S konceptem Zotavení se Marie potkala již před řadou let. Během své praxe se potkala s různými přístupy a mnoho z nich přijala v nějaké formě do své praxe. Koncept zotavení s ní rezonuje natolik, že s ním v Prahu pracuje jako s ústředním zastřešujícím konceptem při práci s klienty. 

 

Zuzana Hlubinková, DiS.

Má vystudovanou vyšší odbornou školu sociální práce v Brně a absolvovaný terapeutický výcvik Motivační rozhovory. Její vnitřní přesvědčení je, že člověk s duševním onemocněním může ve svém životě zastávat i jiné životní role, než roli pacienta, jí přivedli k tomu, že začala realizovat vzdělávací kurzy pro lidi s duševním onemocněním. Pozitivní ohlasy byly prvním základním kamenem pro otevření Školy Zotavení. Při práci s klienty se nezaměřuje na to, zda to je, či není „normální“ ale to, zda to člověka naplňuje a dává mu to smysl. Jejím cílem tedy není vše „normalizovat“, ale podpořit klienty v tom, aby objevili ve svých životech pozitivní stránky a rozvíjeli to, co je baví a činní radost. Díky této cestě došla až k modelu Zotavení a absolvovala vzdělávací kurz Recovery Model (zotavení), koncept zotavení jí byl velmi blízký a momentálně jí provází celým profesním životem. Vede již druhým rokem Školu zotavení a je hlavním lektorem různých skupinových aktivit, stojí za otevřením Školy zotavení online.

Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.

Jiří pracuje v Prahu Jižní Morava z.ú., jako odborný garant sociálních služeb. Jiří je psycholog, sociální pedagog, má absolvované psychoterapeutické výcviky (psychodynamicky orientovaný, výcvik v rodinné terapii), absolvoval řadu kurzů a kratších výcviků. Podílel se na řadě odborných textů o práci s lidmi s duševním onemocněním, vypracovával různé expertízy pro město Brno a Jihomoravský kraj o systému péče o lidi s duševním onemocněním, je členem expertní skupiny pro včasné intervence při Národním ústavu duševního zdraví, metodikem multidisciplinarity v projektu Podpora multidisciplinárního přístupu k lidem s duševním onemocněním. Garantoval řadu projektů zaměřených na rozšíření služeb Prahu pro různé části spektra lidí s duševním onemocněním – centra duševního zdraví, pro mladé lidi, pro lidi bez domova.  

Během svoji profesní dráhy se potkal s různými přístupy, které ho ovlivnily (psychosociální rehabilitace, asertivní komunitní léčba, Otevřený dialog) ale nejnosnější mu vždy přišel koncept zotavení, který byl zpočátku formulován lidmi s diagnózou duševní nemoci, než si jej převzali odborníci. Jde v něm především o to, předat zpět lidem moc a sílu vést svůj život dál a pomáhat jim hledat další životní perspektivu. Zotavení se týká nejen člověka samotné, ale i jeho blízkých, kteří jsou nešťastnými životními okolnostmi zasaženi.  

Irena Julínková DiS.

Vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou ve Znojmě obor diplomovaná zdravotní sestra, které si doplnila o právnické minimum. S klienty s duševním onemocněním pracuje již 20 let a během své pracovní praxe absolvovala různé stáže k rozvoji možnosti komplexní péče. Užitečnou zkušeností jí byl pobyt v zahraničí v rakouském Linci, kde mohla skloubit nabyté zkušenosti v oblasti čistě medicínské a propojit je s péčí o člověka v domácím prostředí, podporovat ho v silných stránkách, posílit jeho životní role. Je v každodenním úzkém kontaktu s psychiatry a jinými zdravotníky. V rámci své profese se zaměřuje na zvládnutí zdravotní stránky zotavení.

Mgr. Klára Zárubová

Vystudovala magisterské studium oboru Pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a magisterské studium oboru Pedagogika – Hudební výchova Učitelství pro Střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působí čtvrtým rokem v organizaci Práh Jižní Morava, z. ú., jako case manager, má absolvovaný terapeutický výcvik motivačních rozhovorů. Jejím osobním přesvědčením je, že byť nemůžeme změnit začátek, který byl mnohdy špatný, tak ale můžeme určitě ovlivnit to, jak náš příběh skončí. Což ji vedlo k tomu, že se začala věnovat lidem s duševním onemocněním.  Při své práci podporuje lidi, kteří zažili či zažívají úskalí nemocné dušen a jejich rodin v nelehkých životních situacích.

„V mé práci mě vždy ohromí, jakou sílu v životním příběhu mohou mít silné stránky a zdroje každého z nás.  To je to, čemu při práci s lidmi a jejich rodinami přikládám velkou důležitost a to, na čem můžeme stavět a společně potom žasnout nad malými či většími „zázraky“ na cestě ke změně, k zotavení“.

Má bohaté zkušenosti s vedením edukačních a podpůrných setkání pro neformální pečovatele, zkušenosti s vedením týmu a propojením jednotlivých rolí a odborností v péči o duševní zdraví.

MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph. D.

MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph. D. je ambulantní psychiatr působící ve společnosti Psychiart s.r.o, kde najdete nejen odbornou psychiatrickou pomoc, ale i psychologickou a denní stacionář. Nedílnou součástí činnosti společnosti PSYCHIART, s.r.o., je také přednášková činnost, a to jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost.

Studentům a zaměstnancům ve zdravotnictví nabízí možnost absolvovat odbornou stáž. Zaměřuje se na celkovou péči vedoucí k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život subjektivně spokojený, a to především v aspektech osobních, zdravotních, sociálních a pracovních.

Mgr. Miroslava Fojtů

Vystudovala mediální a komunikační studia a několik let působila v komerční praxi. Během své praxe vnímala, že to není to, co by jí činilo šťastnou, což vyústilo až k vnitřnímu konfliktu a následné krizi. Má za sebou čtyři nedobrovolné hospitalizace a nálepku bipolární poruchy osobnosti. Ze začátku zažívala pocit frustrace, ale dnes vnímá svoji bipolaritu jako dar. Ráda spojuje nejen opačné póly a lidi, ale také přístupy a trendy v oblasti zdraví. Jedním z nich je i koncept Zotavení. Ve škole Zotavení působí jako peer konzultantka a skrze svoji zkušenost pomáhá ostatním lidem najít svoji vlastní cestu k pevnému a harmonickému středu. Čerpá inspiraci v józe, přírodě a ráda pracuje s tělem. Rozvíjí se v oblastech pohybové terapie a zajímají ji alternativní způsoby péče v oblasti psychiatrie.

Bc. Silvia Kaderková

Vystudovala filozofii na FF UKF v Nitře, absolvovala akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách. Během své praxe se dostala až k modelu zotavení, který se ztotožňoval s jejím vnitřním nastavením. Díky tomu pomáhá klientům při rozvíjení jejich silných stránek a zplnomocňování v nových životních rolích. Během své praxe si uvědomila, že v kontextu psychického zdraví bývá častokrát opomíjeno fyzické prožívání a projevy těla. Člověka chápe celistvě a věnuje se v rámci workshopů psychohygieny jak problematice svalového napětí v těle, tak i mentální relaxaci.  V individuální i skupinové práci se svými klienty využívá poznatky z terapeutického výcviku tanečně-pohybové terapie. Věří, že prostřednictvím pohybu lze vyjádřit skryté emoce, názory, kreativitu či jedinečnou osobnost člověka.

Katarína Svobodová, DiS.

Katarína Svobodová DiS., psychiatrická sestra působící ve společnosti Psychiatr s.r.o, je jedním z prvních lidí, které v kontaktu s ambulantním psychiatrem potkáte. Je to člověk, který nejen provází základními úkony vyšetření, ale i navštěvuje v terénu, edukuje o medikaci a provází situací v přirozeném prostředí i ambulanci. Provádí základní testování v ambulanci a je oporou každému nejen nově příchozímu. Vždy se na ni můžete s důvěrou obrátit.

Patříme pod Práh jižní Morava, z.ú.

Práh jižní Morava, z.ú. pomáhá lidem s duševním onemocněním žít spokojenější život už od roku 2000 a každý rok poskytne podporu více než 1000 lidem ze 6 okresů Jihomoravského kraje.